Một số hình ảnh hoạt động của Rosa Bonita

Rosa Bonita tổ chức cho các thành viên tham gia các chương trình đào tạo.

Rosa Bonita đào tạo về kiến thức sản phẩm, kiến thức chăm sóc sức khỏe, kiến thức y khoa và kiến thức về chăm sóc khách hàng.

 

Danh mục tin tức

The Collagen++ Extra Plus của Úc (60 viên)

Made in Úc
950.000